×

من مدتی است که از خدمات جوانسازی مرکز رانا استفاده می کنم و تا به حال مزوتراپی و میکرودرم را امتحان کرده ام، از نظر اطرافیان و کسانی که بعد از مدت ها من را دیده اند متوجه تغییرات مثبت روی پوست خودم شده ام و نتیجه کار برایم رضایت بخش بوده.