×

بوتاکس

                                   

بوتاکس (بوتولینوم توکسین) سبب فلج ناقص وموقت عضلات مخطط صورت میگردد . بنابراین به هیچ عنوان ماندگاری طولانی ندارد ، مدت زمان اعمال اثر آن ۴ الی ۶ ماه میباشد.

هنگامی که به چهره افراد نگاه میکنیم دونوع خطوط قابل مشاهده میباشد:

۱-خطوط استاتیک : به خطوطی اطلاق میگردد که درحالت استراحت عضله قابل مشاهده است.

۲-خطوط دینامیک : به خطوطی اطلاق میگرددکه بافعالیت عضله رؤیت میشود (یاتشدید میگردد).

مشاهده خطوط استاتیک در نواحی پیشانی،گلابلاودورچشم درافرادبالای۴۰سال به علت افزایش سن و کاهش قدرت الاستیسیته پوست آن افراد میباشد.امامشاهده خطوط استاتیک زودرس درافرادجوانتر بعلت بیش

فعالیتی عضلات مذکور میباشد.

بوتولینوم توکسین،تنهاترین،مؤثرترین وایمن ترین ماده ای است که میتواند با ممانعت از بیش فعالیتی عضلات مخطط صورت،سبب اثرات مفید ذیل گردد:

۱-مانع ازپیدایش خطوط استاتیک زودرس میگردد،به همین دلیل کسانی که بنا به شغلشان یا عادت ویا برای بیان عواطف واحساسات ازعضلات صورت بیش ازحداستفاده میکنند،اثرعالی دارد.(بمنظور پیشگیری از پیدایش خطوط استاتیک زودرس تزریق بوتاکس ازسن۱۸سالگی توصیه میشود،بهترین سن تزریق از ۱۸ تا ۶۵ سالگی میباشد.)

۲-مانع ازافزایش عمرخطوط استاتیک موجودمیگردد.

۳-مانع از افزایش تعداد خطوط استاتیک میگردد.

بهترین اثربوتاکس روی خطوط دینامیک میباشدوآنهارا بطورکامل ازبین میبرد.

درخطوط استاتیکی که با کشش انگشتان باز میشوند نیز اثرقابل قبولی دارد.

انواع بوتاکس های دارای مجوز در ایران

                                                       

درحال حاضر؛ دیسپورت ، مصپورت ، نورونوکس و زئومین ازوزارت بهداشت مجوز دارند.

برند ایرانی بوتاکس بنام مصپورت ازنظرماندگاری وایمنی اثرات بسیار عالی دارد

مراقبت های بعد از انجام بوتاکس

                                                    

بمدت یکساعت عضلات صورت را به آرامی منقبض کند (اخم کند،ابروان رابالا ببرد وباعضلات پیشانی ودور چشم بازی کند.)

بمدت دوساعت ازآرایش کردن خودداری شود.

بمدت ۴ ساعت خوابیدن ممنوع است.

بمدت ۶ ساعت ازخم کردن سر به جلو خودداری شود(حتی برای پوشیدن کفش).

تا ۲۴ ساعت استحمام نکند.

تا ۷ روز برروی نقاط تزریق بین دوابرو(منطقه اخم)ودورچشم فشاری وارد نکند.

طی ۲۴ ساعت پس از تزریق بوتولینوم توکسین بروی صورت نخوابد.

بمدت ۲۴ ساعت هنگام خواب بایدزیرسربالاباشد.

اثربوتاکس بطورمتوسط ازروز ۲-۳ پس ازتزریق آغازشده،پس از گذشتن ۱۴ روز به اوج می رسد.

هرگونه ترمیم تا ۱۴ روز پس از تزریق ممنوع میباشد.

ترمیم میبایست در روز ۱۴ تا ۲۱ روزپس از تزیق انجام شود،از روز ۲۱ بمدت ۹۰ روز تزریق مجدد ممنوع است

تزریق بوتاکس برای چه کسانی ممنوع میباشد

                                                   

افراد با سابقه آلرژی قبلی به هریک از ترکیبات بوتاکس

افراد وسواس که انتظاراتی بیش از حد متعارف ازکارهای زیبایی دارند

بازیگران واخبارگویان

دوران بارداری وشیردهی

دیابت کنترل نشده ۷>HbA1c

افراد مبتلا به بیماریهای عصبی_عضلانی یا اعصاب محیطی

مصرف دارهای قلبی بلوک کننده کانال کلسیم مانند . وِراپامیل ، دیلتیازم ، آملودیپین ، نیفیدیپین

عوارض تزریق بوتاکس

                                                      

  1. عوارض زودگذر : قرمزی،کبودی وتورم درمحل تزریق،گاهی باعث ایجادسردرد میشود.

  2. عوارض دیرگذر : عدم مهارت درتزریق بوتاکس دربعضی افرادباعث ایجاد چهره ای خشمگین وخواب آلود میشود.

افتادگی پلک عارضه دیگرآن میباشد این عارضه دراثر تزریق ناشیانه یابیش از حدتوکسین دربعضی عضلات صورت ایجاد میشود.

درافرادی که ازعضلات پیشانی برای بالابردن پلکها استفاده میکنندتزریق بوتاکس ممنوع میباشد،تزریق بوتاکس در این افراد باعث افتادگی هردوپلک بطورهمزمان میشود.

شما میتوانید برای مشاوره با مرکز پوست و زیبایی رانا تماس بگیرید