×

بنده در مرکز رانا اقدام به تزریق بوتاکس برای رفع چین و چروک پیشانی کردم و از نتیجه آن بسیار راضی بوده و از زحمات پرسنل مرکز تشکر می کنم.